KNGF RICHTLIJN KANS PDF

kngf richtlijn kans pdf editor. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for kngf richtlijn kans pdf editor. Will be grateful for any help! Top. Samenvatting KNGF richtlijn KANS (Klachten arm-nek-schouder). Samenvatting richtlijn KNGD Kans. Preview 1 out of 6 pages. Purchase the document to get. Korte en overzichtelijke samenvatting van de KNGF-richtlijn KANS fysiotherapie. Alle belangrijke informatie die u moet weten uit deze richtlijn beschreven in een.

Author: Nirisar Ararisar
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 21 May 2004
Pages: 93
PDF File Size: 13.15 Mb
ePub File Size: 10.48 Mb
ISBN: 825-8-13646-882-8
Downloads: 93250
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Morisar

Met behulp van vier screeningsvragen bepaalt de fysiotherapeut de uiteindelijke indicatie voor behandeling zie paragraaf B. Indien om bepaalde redenen niet behandeld kan worden volgens de richtlijn, wordt hiervan kort en bondig melding gemaakt. Indien deze richtlijn wordt gebruikt als onderdeel van ketenzorg, dienen de ketenzorgafspraken bijvoorbeeld terugkerend multidisciplinair overleg of afstemming met andere zorgverleners over ieders verantwoordelijkheden te worden gevolgd.

ES Subacromiale klachten Update klinimetrie Stroomdiagram ES Subacromiale klachten Update klinimetrie Dit heeft geresulteerd in een set aanbevolen en optionele meetinstrumenten. De aanbevolen en optionele meetinstrumenten zijn beschikbaar via www. ES Motorische schrijfproblemen bij kinderen. Stroomdiagram ES Motorische schrijfproblemen bij kinderen. Bijlagen ES Motorische schrijfproblemen bij kinderen. Bijlage 1 Conclusies en aanbeveliingen. Het statement is een handleiding voor de practicus.

Wetenschappelijke onderbouwing wordt toegelicht in de noten, inclusief de mate van bewijs. De werkwijze die is gehanteerd bij de ontwikkeling van dit statement knff de literatuursearch is opgenomen in noot 1. Voor het diagnostisch proces wordt verwezen naar de Richtlijn Voorste kruisbandletsel van de Nederlandse Orthopaedische Ricbtlijn Saris et al. Alvorens met het richylijn proces te starten, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Communicatie tussen de fysiotherapeut en de behandelend medisch specialist gewoonlijk een orthopedisch dichtlijn of traumachirurg is te allen tijde van belang. De werkgroep adviseert preoperatief te overleggen knbf de juiste timing van kane operatie en eventueel uit te voeren klinimetrie. Uiteindelijk zal de medisch specialist bepalen of en wanneer een operatie wordt uitgevoerd. Postoperatief zal de fysiotherapeut informatie nodig hebben over de operatie zelf: Als de fysiotherapeut deze informatie niet standaard van de behandelend medisch specialist ontvangt, moet deze bij de specialist worden opgevraagd.

Dit evidence statement is opgebouwd conform een verkorte versie van de ‘Methode voor ontwikkeling, implementatie en bijstelling van KNGF-richtlijnen’, van Van der Wees et al.

De aanbevelingen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke evidentie, waar nodig aangevuld met best-practice. Gezocht is naar relevante literatuur vanaf tot en met juli in de databases richltijn PubMed en de Cochrane Library. De literatuursearch is weergegeven in de figuur.

Met behulp van de verwijsgegevens, de anamnese en het lichamelijk onderzoek gaat de fysiotherapeut na of er een indicatie bestaat voor fysiotherapie. Er moet aandacht zijn voor het belang van een gezond voedingspatroon, al dan niet in overleg met andere zorgverleners.

  EW KIMBARK DIRECT CURRENT TRANSMISSION PDF

In de loop van de behandeling evalueert de fysiotherapeut deze doelstellingen op systematische wijze. Nkgf van de diagnostische bevindingen kan de behandeling gericht zijn op:.

Samenvatting: KNGF richtlijn – KANS klachten – richtlijnen – Stuvia

Er is gekozen voor een evidence statement in plaats van een richtlijn om, ondanks de beperkte bewijsvoering vanuit de literatuur, de stand van zaken te kunnen beschrijven en aanbevelingen te formuleren ter ondersteuning van het methodisch handelen. Het is geschreven conform een verkorte versie van de Methode voor ontwikkeling, implementatie en bijstelling van KNGF-richtlijnen, zoals beschreven door Van der Wees et al.

Het wetenschappelijk bewijs is per vraagstelling kort samengevat in een conclusie met de mate van bewijs. Bewijsvoering en consensus die tot de formulering van de aanbevelingen hebben geleid, zijn opgenomen in een uitgebreid notenapparaat.

Daarnaast is gezocht in relevante referentielijsten.

De literatuur is, waar mogelijk, gescheiden bekeken voor AI, FI en flatusincontinentie. Dat is terug te zien in het wetenschappelijk onderzoek dat bij AI meestal een onderscheid maakt tussen kinderen en volwassenen.

Bij volwassenen gaat AI vaak samen met andere bekkenbodem- bekken- en buikproblematiek, zoals obstipatie, prolaps en urine-incontinentie. Indien nodig wordt in het statement verwezen naar andere problematiek of richtlijnen. Het statement is bedoeld voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Voor de bekken fysiotherapeut zijn kkans KNGF-richtlijn Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn uit en de KNGF-richtlijn Stress urine-incontinentiedie in is geactualiseerd en uitgebreid naar stress urine-incontinentie SUI bij volwassen mannen. Gedurende de eerste vier weken van de fysiotherapeutische behandeling vinden er gemiddeld drie sessies per week plaats, daarna volstaan twee sessies per week tot aan het einde van de derde maand. Na deze behandelperiode richtlljn idealiter elk kwartaal vier keer per jaar een controle plaats bij een zorgverlener.

In tabel 1 staat een voorbeeld van een behandelschema dat is samengesteld op basis van consensus binnen de werkgroep. Dit behandelschema ongeveer 40 sessies in het ricbtlijn jaar is richtinggevend.

In specifieke gevallen kunnen meer of minder sessies nodig zijn. Daartoe krijgt hij van de fysiotherapeut een trainingsprogramma.

Een voorbeeld van een activeringsprogramma is opgenomen in bijlage 3. Een van de belangrijkste nadelige gevolgen van thoraxchirurgie onder andere van de narcose is een afname van de functie van het diafragma. In sommige gevallen wordt dit veroorzaakt door beschadiging neuropraxie of axonotmesis van de nervus phrenicus.

Methode voor ontwikkeling, implementatie en bijstelling van KNGF-richtlijnen. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden.

Huisarts Wet ;46 Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO; A population-based study of peripheral arterial disease prevalence with special focus on critical limb ischemia and sex differences. Prevalence of peripheral arterial disease – results of the Heinz Nixdorf recall study.

  ADMINISTRACION ROBBINS COULTER DECIMA EDICION PDF

Population-based study of event-rate, incidence, case fatality, and mortality for all acute vascular events in all arterial territories Oxford Vascular Study. Selvin E, Erlinger TP. Prevalence of and risk factors for peripheral arterial disease in rifhtlijn United States: Determinants of peripheral arterial disease in the elderly: Hart- en vaatziekten in Nederland bij vrouwen en mannen.

Hart- en vaatziekten in Nederlandcijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment in primary care. Update on some epidemiologic features of intermittent claudication: J Am Geriatr Soc.

Incidence of and risk factors for asymptomatic peripheral arterial occlusive disease: The morbidity richt,ijn mortality following a diagnosis of peripheral kana disease: Kugler C, Rudofsky G. The role of comorbidity burden for patients with symptomatic peripheral rrichtlijn disease PAD. Incidence, natural history and cardiovascular events in symptomatic and asymptomatic peripheral arterial disease in the general population.

Relationship of high and low ankle brachial index to all-cause and cardiovascular disease mortality: Mortality over a period of 10 years in patients with peripheral arterial disease. N Engl J Med. Exercise training for claudication. Nationwide experience of cardio- and cerebrovascular complications during infrainguinal endovascular intervention for peripheral arterial richrlijn and acute limb ischaemia.

Eur J Vasc Endovasc Richtkijn. Merck Manual Medisch Handboek. Richtllijn Stafleu van Loghum; The magnitude of the problem of peripheral knfg disease: Cleve Clin J Med. Functional decline in peripheral arterial disease: Nonoperative treatment of superficial femoral artery disease: The natural history of claudication: Natural history of claudication: Epidemiology, classification, and modifiable risk factors of peripheral arterial disease.

Samenvatting KNGF richtlijn KANS (Klachten arm-nek-schouder)

Vasc Health Risk Manag. Pathophysiology, risk factors, diagnosis, treatment, and prevention. Epidemiology and pathophysiology of lower extremity peripheral arterial disease. TNO Ricthlijn van Leven.

KNGF evidence-based clinical practice guidelines

The prognosis of non-critical limb ischaemia: Br J Gen Pract. Relationship between site of initial symptoms and subsequent progression of disease in a prospective study of atherosclerosis progression in patients receiving long-term treatment for symptomatic peripheral arterial disease. The Modification of Diet in Renal Disease 4-calculated glomerular filtration rate is a better prognostic factor of cardiovascular events than classical cardiovascular risk factors in patients with peripheral arterial disease.

Peripheral arterial occlusive disease: Risk assessment in the patient with established peripheral arterial disease. The course of vascular risk factors and the occurrence of vascular events in patients with symptomatic peripheral arterial disease. Renal function impairment in peripheral arterial disease:

Author: admin